Laudate & Exaudi

Två korta och användbara stycken varav det ena kan sjungas som kanon.