Vela - Leva

Ett a cappellastycke av David Bodin, en lek med sångbara stavelser och ett försök att skapa en positiv och poppig minimalism. Marimbaarrangemang: Josef Sjöblom